Умови використання

(Версія: 16 листопада 2023 р)


1.) Визначення

JobEngel: послуга Solerus GmbH, а також скорочена форма Solerus GmbH.

Співробітники: люди, які шукають роботу або навчаються на JobEngel.

Роботодавці: Компанії чи фірми та їхні агенти, які шукають працівників чи фрілансерів для себе на JobEngel.

Посередники: Компанії та їхні агенти, які шукають JobEngel прямо чи опосередковано від імені роботодавців, щоб співробітники могли влаштувати їх.

Користувачі: усі групи користувачів, зареєстровані на JobEngel (описані вище) (співробітники, роботодавці чи посередники) — платять чи ні.

Додаток: програми та веб-сайти, надані JobEngel, включаючи їх частини, які можуть бути підключені до сторонніх рішень.


2.) Область застосування

Ці Умови використання застосовуються до всіх безкоштовних і платних послуг, сервісів і контенту, що пропонуються під брендом "JobEngel" на головній і підсторінках домену JobEngel.de, а також на пов'язаних з ним субдоменах або в додатку JobEngel.

З цього списку виключаються продукти, послуги та послуги, які чітко позначені як "послуги третіх сторін" які пропонуються не самим JobEngel, а сторонніми постачальниками, такими як посередники. Для цих послуг застосовуються виключно загальні умови відповідного стороннього постачальника.

Положення та угоди між користувачами, які застосовуються тут, укладені поза ними та без будь-якої участі чи прав та/або зобов’язань щодо JobEngel, які можуть бути отримані від них. Вони виключно регулюються та узгоджуються між самими сторонами.

Наші Загальні умови бізнесу та використання також застосовуються до всіх майбутніх транзакцій з Користувачами у версії, чинній на момент останнього укладення договору. Оновлення та коригування можливі з боку JobEngel в будь-який час і повинні бути прийняті Користувачем у кожному випадку. У разі неприйняття, JobEngel залишає за собою право припинити надання узгоджених послуг без будь-яких додаткових прав або зобов'язань з боку Користувача щодо JobEngel можна вивести з цього. Звернення до суду тут прямо виключено.

Відхилення, суперечливі або додаткові загальні умови, навіть якщо вони відомі, не стануть частиною контракту, якщо JobEngel не погодився з їх дійсністю в письмовій формі.


3.) Використання, торгова марка та авторське право

 • Законним власником контрактних програм є Solerus GmbH або його ділові партнери, уповноважені їх перепродавати.
 • JobEngel надає Користувачам невиключне право, яке не підлягає передачі, на належне та звичайне використання додатків і служб для зазначеної мети.
 • У разі кількох ліцензій до кожного такого права користування застосовуються відповідні умови використання.
 • Ця угода або надання права користування не включає передачу права власності, ліцензій чи інших прав на надані програми.
 • Якщо не вказано інше, усі права на надані програми, знаки та назви залишаються за JobEngel без обмежень.
 • Усі результати роботи та інформація, опублікована JobEngel, є об'єктом авторських прав JobEngel. З цього списку виключаються лише ті результати роботи та інформація, опубліковані JobEngel, які були створені користувачами або третіми сторонами та прийняті JobEngel без змін для публікації. Розміщуючи замовлення, Користувачі підтверджують, що вони мають усі права використання, необхідні для публікації, або що вони є власниками відповідних авторських, допоміжних авторських та інших прав.

№№4.) Реєстрація

Реєстрація, а також внесення даних на JobEngel є безкоштовними. Роцедавець і посередник приймають при реєстрації одночасно платні послуги згідно з діючим прейскурантом, якщо ці платні послуги використовуються.


5.) Групи користувачів і використання загалом

Джобігель не призначений для осіб, які ще не досягли 15-річного віку.

Персональні дані осіб віком до 16 років свідомо не збираються та/або обробляються. З боку JobEngel немає зобов'язань приймати або виконувати запит на реєстрацію та використання Користувачем.

Для Співробітника JobEngel, включаючи будь-які допоміжні послуги, призначений виключно для приватного некомерційного використання. Якщо співробітник все ж використовує JobEngel в комерційних або ділових цілях, він/вона робить це на власний ризик. У зв’язку з цим JobEngel не несе відповідальності за будь-які збитки. Однак Працівники зобов’язуються відшкодувати JobEngel будь-яку шкоду, завдану в результаті.

Користувачі запевняють, що інформація, яку вони надають про себе та інші обставини, що мають відношення до договору в контексті реєстрації, підтвердження Загальних умов та використання, є повною, правильною та зрозумілою.

Користувачі зобов'язуються негайно інформувати JobEngel про будь-які зміни своїх контактних даних. На відповідний запит JobEngel, Користувач має підтвердити оновлені дані. У разі порушення JobEngel має право заблокувати договірні послуги та обліковий запис користувача негайно та до з'ясування.

Користувач погоджується, що збережені дані можуть використовуватися для внутрішнього аналізу даних.

Використання JobEngel для зазначеної мети є безкоштовним для співробітників+, які бажають опублікувати свій профіль, щоб роботодавці та посередники їх знайшли та звернулися до них. .

Роботодавці погоджуються на те, щоб їхня контактна інформація була видимою, коли з ними зверталися інші Роботодавці та Посередники.

JobEngel прагне досягти зручної читабельності на всіх пристроях шляхом оптимізації дисплея.


6.) Опубліковані дані

a.) Дані профілю співробітника

Дані профілю співробітників доступні для роботодавців і посередників в принципі лише без імені та контактної інформації і лише за умови, що статус профілю встановлено співробітником на "опубліковано" вибравши відповідний варіант.

b.) Неприпустимі дані

JobEngel залишає за собою право не виконувати замовлення, розміщені користувачами, або видаляти вже опубліковані дані, якщо вміст, який буде опубліковано, порушує один або кілька з наступних пунктів:

 • вимоги законодавства,
 • офіційні заборони,
 • права третіх осіб
 • мораль,
 • умови використання JobEngel ("Заборонений вміст").

Те саме стосується посилань у полях даних, які прямо чи опосередковано ведуть на сторінки з неприпустимим вмістом.

На платіжне зобов’язання роботодавця та посередника це не впливає. JobEngel зобов'язаний видаляти такий неприпустимий контент лише в рамках законодавчих положень і на вимогу авторизованого користувача.

Оскільки JobEngel несе відповідальність за незаконний вміст або інші порушення законодавства, за які несе відповідальність користувач, користувач повинен відшкодувати JobEngel в принципі та на основі прямого виконання на перший запит і дозволити * *JobEngel** повною мірою співпрацювати з відповідними юридичними органами. Відшкодування включає необхідні судові витрати.


7.) Дотримання захисту даних

Кожен роботодавець і посередник зобов’язуються самостійно дотримуватись усіх відповідних законодавчих норм, зокрема щодо спеціального захисту персональних даних (наприклад, DSGVO). У цьому відношенні JobEngel не несе відповідальності за будь-які збитки. Однак роботодавець і посередник зобов’язуються відшкодувати JobEngel будь-який заподіяний збиток.


8.) Використання роботодавцем та посередником

 • Використовуйте на свій страх і ризик.

 • Використання JobEngel роботодавцями дозволяється лише з визначеною метою найму.

 • Використання JobEngel посередниками дозволяється лише з визначеною метою пошуку та розміщення персоналу.

 • Посередники** мають можливість публікувати профілі своїх співробітників для розміщення (за їх згодою) на JobEngel. Вони ідентифікуються в результатах пошуку як "профілі-посередники". Запити до цих співробітників отримують потім Vermittler, який коригував профіль. Посередник повинен переконатися, що за межами JobEngel працівник, якого він представляє, погоджується на публікацію його даних.

 • Подальші положення про умови та загальні умови між користувачами узгоджуються виключно сторонами, які беруть участь за межами JobEngel. За це JobEngel не несе жодної відповідальності або відповідальності.

 • Роботодавці та Посередники повинні забезпечити безперебійну скриньку вхідних листів від JobEngel і в цьому контексті налаштувати JobEngel як "довірену контактну інформацію". Це робиться для того, щоб інформація, надіслана йому, фільтрувалась через можливі внутрішні фільтри спаму. Те ж саме стосується будь-якого договірного спілкування.


9.) Закінчення права користування та правові наслідки

Оскільки Користувачам JobEngel було надано обмежене у часі право використання додатків або рекламних матеріалів або право використання припиняється через припинення:

 • Користувач повинен видалити всі збережені програми та дані зі своїх комп'ютерних систем, якщо він не зобов'язаний зберігати їх протягом тривалого періоду. Інші договірні зобов’язання Користувача щодо JobEngel продовжують існувати після припинення або розірвання договору.

 • Права Користувача за договором не підлягають передачі та передаванням. Припущення контракту третьою стороною вимагає згоди JobEngel.

 • JobEngel має право надсилати Користувачу інформацію, анкети та інші комерційні повідомлення щодо замовлених та подібних послуг JobEngel електронною поштою навіть після закінчення терміну дії договору. Користувач може заперечити проти цього в будь-який час, неофіційно та безкоштовно, електронною поштою на адресу JobEngel, що діє на майбутнє.

 • JobEngel повідомлятиме про право на заперечення в кожному електронному листі.


10.) Законне право відкликання

Якщо користувач є споживачем у розумінні законодавства і договір укладено виключно з використанням засобів дистанційного зв’язку (дистанційний договір), Користувач має право на відмову, описане нижче:

[ Політика скасування]

Ви маєте право розірвати цей договір протягом чотирнадцяти днів без пояснення причини. Строк відкликання - чотирнадцять днів з дня укладення договору. Щоб скористатися своїм правом на відкликання, ви повинні зробити це в письмовій формі на адресу "Solerus GmbH, Kornweg 31, 65388 Schlangenbad, Germany" або через info@jobengel.de за допомогою чіткої заяви (наприклад, листа чи електронної пошти, надісланого поштою) про своє рішення відмовитися від цього контракту.

Для дотримання строку відкликання достатньо надіслати повідомлення про реалізацію права на відкликання до закінчення терміну відкликання.

**Наслідки анулювання: **Якщо ви відкликаєте цей договір, ми повинні повернути вам усі отримані від вас платежі без невиправданої затримки та не пізніше ніж протягом чотирнадцяти днів з дня, коли ми отримали повідомлення про вашу анулювання цього договору. контракт.

Для цього погашення ми будемо використовувати той самий платіжний засіб, який ви використовували в первісній транзакції, якщо з вами прямо не погоджено інше.

Ні в якому разі з вас не стягуватиметься плата за це погашення.

Якщо ви попросили розпочати надання послуг протягом періоду відкликання або скористалися ними, ви повинні сплатити нам розумну суму, що відповідає частці послуг, уже наданих до моменту, коли ви повідомили нас про реалізацію права відмову від цього договору порівняно із загальним обсягом послуг, передбачених договором.

[Кінець політики скасування]


11.) Виставлення рахунків і оплата

JobEngel та Користувач, зобов’язані платити, погоджуються надавати послуги, взаємно обіцяні один одному у відповідному укладеному договорі, на основі цих Загальних умов або Умов використання, а також прейскуранту JobEngel для платні послуги, дійсні на момент користування.

Платіжна операція набуває чинності 1. як тільки користувач зробить покупку, натиснувши кнопку "Купити" або. 2. як тільки агент передає профіль співробітника іншому агенту. Отримана щомісячна підписка буде виставлена у відповідному наступному місяці.

Якщо інше не обумовлено в договірних відносинах з JobEngel, оплата суми рахунку-фактури за пунктом 1 буде здійснена дебетом кредитної картки відповідно до прейскуранту, чинного на момент замовлення. Усі витрати на процес оплати, включаючи витрати, понесені через недостатню або неточну (включаючи помилкову) інформацію, надану JobEngel, несе користувач, зобов’язаний сплатити.

Спосіб оплати, визначений користувачем, який зобов’язаний сплатити при укладенні договору, також може використовуватися JobEngel для стягнення наступних зборів та зборів, обґрунтованих у цьому контракті.

Оплата суми рахунку-фактури за пунктом 2 здійснюється згідно з прейскурантом, чинним на момент введення в експлуатацію, шляхом виставлення рахунку.

JobEngel має право доручати стягнення коштів третіми особами та передавати їм свої вимоги.

З цією метою JobEngel має право передавати дані про запаси Користувачів, які зобов’язані платити, третім особам. Законодавча передача подальших даних JobEngel з метою стягнення боргу залишається незмінною.

Якщо у разі продовження зобов’язання комісія або їх компоненти змінюються в певний момент протягом розрахункового місяця (наприклад, збільшення податку на додану вартість), буде виставлено окремий рахунок-фактура для періоду виконання з початку виставлення рахунку місяць до моменту зміни та за період виконання з моменту зміни до кінця розрахункового місяця.

Користувач, який зобов’язаний сплатити, матиме прострочення навіть без нагадування, якщо він не сплатить суму до сплати протягом десяти робочих днів з моменту отримання рахунка-фактури таким чином, щоб він отримав JobEngel на рахунок, зазначений у рахунок-фактура до того часу.

JobEngel має право повністю вимагати будь-який підтверджуваний збиток, спричинений затримкою.

У разі невиконання зобов’язань JobEngel також має право вимагати плату за нагадування в розмірі 1,50 євро за кожне нагадування, якщо Користувач, який несе відповідальність за витрати, не доведе, що було завдано збитків на суму менше 1,50 євро.

Претензії JobEngel можуть бути заліковані лише користувачем, який зобов’язаний сплатити за допомогою зустрічних позовів, які не оскаржені або набули чинності. Користувач, який зобов’язаний сплатити, може скористатися правом утримання, лише якщо його зустрічний позов ґрунтується на тих самих договірних відносинах. Передача вимог користувача, зобов’язаного сплатити JobEngel, третім особам виключена.

У разі невиконання зобов’язань JobEngel також має право стягувати відсотки з працівників, які зобов’язані сплатити за ставкою на 5% вище відповідної базової процентної ставки, а також з роботодавців і посередників* * за ставкою на 9% вище відповідної базової процентної ставки. У випадку **роботодавців і посередників JobEngel залишає за собою право доводити та стверджувати більші збитки, спричинені невиконанням.


9.) Зобов'язання користувача щодо обробки персональних даних

Користувач JobEngel погоджується дотримуватися таких правил, зокрема, під час обробки даних користувача:

 • Дані користувачів повинні оброблятися відповідно до DGSVO та чинного/застосовного законодавства про захист даних та захист телекомунікацій.
 • Дані користувача повинні оброблятися конфіденційно та захищені від несанкціонованого доступу.
 • Дані користувача не будуть розголошуватися третім особам, якщо це не потрібно для заповнення конкретної вакансії або співробітник прямо не погоджується на їх подальше використання та зберігання за межами JobEngel. Відповідальність тут покладається виключно на роботодавців і посередників.
 • Якщо передбачувані трудові відносини не реалізуються, рободавець видалить усі дані відповідного працівника, якщо працівник прямо не погоджується на подальше використання та зберігання за межами JobEngel . Відповідальність тут покладається виключно на роботодавців і посередників.
 • Дані співробітників можуть оброблятися лише у зв'язку з заповненням вакансій, також зв'язок з співробітниками може відбуватися лише з цією метою.
 • Передача співробітникам інформації про події, не пов’язані з кар’єрою, суто рекламні заходи, конкурси тощо, заборонено.
 • JobEngel** зобов'язує користувачів обробляти оброблені дані відповідно до вимог законодавства, нормативних актів та чинної судової практики та вчасно їх видаляти. JobEngel залишає за собою право заблокувати доступ Користувача у разі порушення та вимагати відшкодування збитків, якщо це необхідно.
 • Якщо співробітник попросить JobEngel видалити його/її дані, усі роботодавці і посередники, які контактують з цим співробітником через JobEngel ** також видаляє всю інформацію, файли або копії, що належать цьому конкретному **співробітнику, оскільки ця інформація не повинна зберігатися відповідно до правових норм.
 • Дані Працівника збираються виключно Співробітником або його Посередниками, тому JobEngel не може гарантувати їх повноту, точність, ретельність або доступність. Також JobEngel не гарантує певну кількість підтверджених запитів на контакт.
 • Розрахунки, звірки та всі пов’язані договірні та інші угоди між Співробітниками та Посередниками відбуваються за межами JobEngel і є виключною відповідальністю цих сторін.
 • Користувачі знають, що до передачі даних за межі Європейського Союзу або ЄЕЗ застосовуються спеціальні правила. Тому Користувач передаватиме персональні дані третім країнам лише на умовах ст. 44-49 ДСГВО. Користувач відшкодовує JobEngel усі збитки, витрати, претензії, збитки та інші витрати, понесені JobEngel в результаті невиконання Користувачем своїх зобов'язань.
 • Недотримання цих вимог закону призведе до того, що вміст вважатиметься неприйнятним із наслідками блокування на JobEngel. Використання додаткових засобів правового захисту у цьому контексті також можливе та допустиме з боку JobEngel.
 • Користувачі повинні налаштувати свою власну інфраструктуру відповідно до відповідного рівня техніки таким чином, щоб вона не була ні метою, ні відправною точкою збоїв, які можуть зашкодити Інтернет-сервісу, що пропонує * *JobEngel** або, загалом, плавна та безпомилкова робота мережі.
 • Користувач гарантує, що весь вміст, опублікований ним в Інтернеті або надісланий до JobEngel для публікації, або його частини, вільні від прав третіх осіб. Користувач має компенсувати JobEngel будь-які збитки, що виникли внаслідок порушення цього положення на перший запит.
 • До елементів сервісу, які розміщуються або використовуються на сайтах, які не керуються JobEngel, можуть застосовуватися додаткові обмеження та вимоги на додаток до цих Загальних положень та умов, пов’язаних із продуктом.

10.) Захист даних, телекомунікаційна таємниця та конфіденційність

Цим Користувач повідомляється відповідно до Закону про захист даних, що JobEngel зберігає його дані у машиночитаній формі та обробляє їх механічно для договірних цілей.

JobEngel збирає, обробляє та використовує персональні дані Користувача без додаткової необхідної згоди, якщо вони необхідні для укладення та обробки договору та для цілей виставлення рахунків.

Користувач знає, що постачальник веб-хостингу може переглядати дані користувача, що зберігаються на веб-серверах, з технічної точки зору для надання послуги відповідно до чинного законодавства про захист даних. Інші учасники в Інтернеті також можуть мати технічну можливість без авторизації втручатися в безпеку мережі та контролювати трафік повідомлень. Користувач несе повну відповідальність за безпеку та безпеку даних, які він/вона передає в Інтернет та зберігає на веб-серверах.

Якщо Користувач замовляє послуги від договірних партнерів JobEngel через послуги JobEngel, персональні дані Користувача, необхідні для виконання замовлення, будуть передані йому від JobEngel.

Користувач несе відповідальність за максимально обережність під час використання ідентифікаторів, паролів, імен користувачів або інших пристроїв безпеки, наданих у зв'язку з Послугами, а також за вжиття всіх заходів для забезпечення конфіденційної та безпечної обробки даних. даних та запобігання їх розголошенню третім особам.

Користувач несе відповідальність за використання його/її паролів або імен користувачів третіми особами, якщо він/вона не може надійно продемонструвати, що доступ до таких даних був спричинений не ним/нею та що причини цього він/вона не міг вплинути.

Користувач зобов'язаний негайно повідомити JobEngel про будь-яке можливе або вже відоме несанкціоноване використання його даних доступу. У разі порушення Користувачем одного або кількох зобов'язань, викладених у цих Умовах і положеннях, включаючи, але не обмежуючись, викладені в цьому пункті, JobEngel має право припинити надання Служб без додаткового повідомлення та видалити Служби з Веб-сайту, не відмовляючись від будь-яких платіжних зобов’язань Користувача.


11.) Дефекти та відповідальність

JobEngel несе відповідальність за збитки, спричинені навмисними або грубими порушеннями договору. Відповідальність JobEngel обмежується шкодою, яку зазвичай можна передбачити на момент укладення договору, тобто, як правило, макс. у розмірі винагороди, отриманої за останні 12 місяців, якщо більший розмір компенсації збитків не покривається та не регулюється укладеним страхуванням відповідальності компанії на випадок шкоди, при якому заперечення щодо сприяння недбалості з боку Користувача JobEngel не впливає.

JobEngel несе відповідальність за консультацію лише в тій мірі, в якій питання вплинуло на зміст пропозиції. Наведені вище обмеження відповідальності також застосовуються до порушення обов’язків законними представниками або агентами JobEngel. Претензії щодо дефектів до JobEngel не існують ні у разі відхилення від узгодженої та очікуваної якості, ні у разі ненавмисного погіршення зручності використання.

JobEngel чітко відмежовується від вмісту всіх сторінок, на які існують прямі або непрямі посилання (так звані "посилання") з пропозиції JobEngel. JobEngel не несе жодної відповідальності за цей вміст і сторінки. Провайдери відповідних сторінок несуть відповідальність за вміст цих сторінок.

JobEngel прямо не несе відповідальності за неправильну або помилково введену інформацію, деталі або записи, зроблені користувачами, або за помилки або порушення процедур, неправильну обробку, що відбуваються під час передачі, обробку під час використання в JobEngel або інтегрований постачальник. Будь-які претензії щодо відповідальності, які виникають незважаючи на це, Користувач має повідомити в письмовій формі без затримки, не пізніше ніж через 7 днів після розміщення елементів сервісу в Інтернеті.

 • Якщо виявлено дефект, JobEngel спочатку надасть додаткову роботу у вигляді виправлення. Тільки якщо це не вдається, клієнт може вимагати зменшення або заявити про право відкликання окремих елементів послуги.
 • На вимогу JobEngel користувач зобов'язаний протягом розумного терміну заявити, чи продовжує він наполягати на доставці через затримку та/або на які з претензій і прав він має право. стверджувати. У повторних випадках Користувач має право розірвати договір.
 • Усі гарантійні претензії Користувача, який зобов'язаний сплатити, втрачають строк позовної давності через один рік, що обчислюється з дати, коли Користувач, зобов'язаний сплатити, дізнався про дефект або повинен був знати про дефект недбалість.

12.) Заключні положення

Виключним місцем юрисдикції для всіх спорів є Schlangenbad.

До контрактів, укладених JobEngel на основі цих Загальних умов, і до претензій будь-якого роду, що випливають з них, застосовується виключно законодавство Федеративної Республіки Німеччина, за винятком положень про ООН Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів та за винятком німецького міжнародного приватного права.

Якщо окремі положення цих Загальних умов та/або договору стануть недійсними, це не вплине на дію інших положень.


13.) Контакти

Solerus GmbH
Kornweg 31
65388 Schlangenbad
Germany

Local court Wiesbaden
HRB 33656
UST-Id. DE329238477